Luftfyllning

Fyllning kommer normalt att ske på onsdagar 
efter kl. 18,30.      Vi har badtid mellan 19,00 - 21,00
 
Du måste alltid meddela luftfyllaren att du vill ha fyllt. 
Ring alltid luftfyllaren och boka fyllning så att han vet att du
skall ha dina flaskor fyllda.
 
Flaskorna skall vara märkta med namn och gärna
klubbnummer. De måste ha giltig provtryckning.
 
För att få köpa luft av klubben så skall du vara
certifierad medlem i klubben med medlemskategori 
S eller J och vara över 15 år. D.V.S. försäkrad hos SSDF via HvSDK.
 
Telefonnummer finns på styrelse sidorna.
Luft som nog duger även för teck-dykare med tvättade flaskor. 
Kolla värdena.
Vill man köpa ett frikort för årets fyllningar så går det bra.
Kontakta kassören.
Kolla Luftanalyser. 2014 och äldre

                Hör med       Niclas Bogren                17510    Luftfyllnings ansvarig

                                            Niclas Sundsborn         070-5812389