Medlemsavgift skall betalas senast 1/12  
Det är för att kassören skall hinna registrera er som röstberättigad medlem
till kommande års årsmöte och att ni har försäkringen och tidning utan avbrott. 
Kassören har på sig till  januari för att få in detta till förbundet sedan förorsakar
avbrott i försäkring och tidningsutgivning samt att klubben får ett merarbete
med nyregistreringen som följd.
 
Bankgiro 288 - 4690

Medlemsavgifter        Medlemsansökan.
Förbundet har till 2014 ändra sina kategorier så det bara finns S - J - M klubbens styrelse har
beslutat att följa dessa kategorier.

 

2018 SSDF höjer din avgift med 50:- per medlem. Ev. höjning av klubbens medlemsavgift också.
 
Årsmötet 2015 föreslog en höjning med 50 kronor på alla kategorier utan
ej dykaktiv som kan sökas hos styrelsen. Se nedan.
            
Utskick kommer via mail eller post.
Senior medlemsavgift över 18 år
S
500 kr
Junior medlemsavgift från 12 till 18 år.
J
250 kr
Minior medlemsavgift. < 12 år
M
     200 kr
----------------------------------------------------------
Ej dykaktiv medlemsavgift  
Ingen försäkring
Se nedan om denna undantagskategori. 
----------------------------------------------------------
Registrerad i annan klubb. Se nedan
---------------------------------------------------------
Ej aktiv
150 kr

-----------------------------------------------------------------------------------------

Senior,  junior och minior är medlemskap där man är
försäkrad efter att klubben fått alla personuppgifter och 
där betalning skett  för året. 
Av medlemsavgiften går ca halva summan till förbundet för 
försäkring och tidning.      Se försäkringsvillkor SSDF
Förbundets tidning och  klubbens utskick skickas till en i familjen.
  Reg. ej hos SSDF   ---------------------------------------  Reg. ej hos SSDF
Ej dykaktiv certifierad medlem.    OBS inga dyk!
För tidigare aktiva dykare som vill vara med och bada mm samt
få info om verksamheterna men ej tänkt dyka under året. 
Ej försäkrad men får klubbinfo.
Denna kategori  betalas direkt till kassör eller till styrelsen.
                          ------------------------------------
Dykare registrerade i annan klubb som vill finnas med på vår dyk lista och
få information och SMS, betalar också denna avgift.
Denna kategori  betalas direkt till kassör eller till styrelsen.